תנאי שימוש - קריפטו מאסטר

תנאי שימוש – קריפטו מאסטר

 

ברוכים הבאים לאתר www.cryptomaster.co.il המופעל והמנוהל על ידי חברת מדאדס ת.ב. בע״מ, 515883437 ("מפעילת האתר"). באתר ניתן לרכוש קורסים לימודיים דיגיטליים שונים בתחום הבלוקצ'יין והמטבעות הקריפטוגרפיים כפי שמתוארים בהרחבה באתר ("רכישה"), וכן להירשם לשידורים חיים ולוובינרים חינמיים העוסקים בלימוד תחום הבלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפים ("שירותי העשרה חינמיים"), כפי שיוצעו מעת לעת באתר ובכל פלטפורמה אחרת הקשורה למפעילת האתר (ביחד – "האתר").

 

1.      הסכמה לתנאים

1.1.    השימוש באתר (גלישה, כניסה, רכישה, רישום, צפייה בקורסים וובינרים, וכו') כפוף לתנאי שימוש אלה, אשר כוללים את מדיניות הפרטיות הנלווית אליהם וזמינים כאן – ומהווים יחדיו הסכם משפטי מחייב בינך לבין מפעילת האתר. בעצם עשיית השימוש באתר, הינך מצהיר שאתה מסכים לתנאי שימוש אלו (ומדיניות הפרטיות הנלווית אליהם). במידה ואינך מסכים, אל תשתמש באתר. הנך מתבקש לקרוא בעיון את הוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות,.

1.2.    הינך מצהיר שאתה בעל הרשאה חוקית לעשות שימוש באתר, לרבות שהינך בגיר, או קטין שקיבל את ההסכמה הנדרשת ע"פ דין מהאפוטרופוס החוקי שלו.

1.3.    האתר ו/או תנאי השימוש/מדיניות הפרטיות באתר ניתנים לשינוי בכל עת על ידי מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש.  הנך מבין ומסכים, כי שימוש באתר, וכן המשך השימוש בו לאחר שינוי של תנאי השימוש, מהווה הסכמה מצדך לפעול על פי תנאי השימוש בגרסה המעודכנת ביותר, כפי שיעודכנו מעת לעת ויפורסמו בהתאם באתר. אם אינך מקבל ומסכים לאיזה מן התנאים, או לכל עדכון של תנאי השימוש, עליך להפסיק להשתמש באתר ובשירותינו באופן מידי.

1.4.    השימוש במילים "לנו", "אנחנו", "שלנו" וכיוצא באלה, מתייחס אלינומפעילת האתר ומי מטעמה; והשימוש במילים "לך", "אתה", "שלך" וכיוצא באלה מתייחס אליך –המשתמש באתר, אלא אם נאמר אחרת.

1.5.    כותרות הסעיפים הנן לצרכי נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש. 

1.6.   בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

2.     הזמנת קורס; דבר פרסומת

2.1.    האתר מציע מגוון של קורסים דיגיטליים ("הקורסים") ושיעורים פרטיים שעניינם לימוד תחום הבלוקצ'יין והמטבעות הקריפטוגרפיים. השיעורים הפרטיים יהיו זמינים הן בזום והן באופן פרונטלי, לבחירתך. הקורסים יהיו מוקלטים ו/או במתכונת של שידור חי, והם יהיו זמינים  עם השלמת הרכישה וללא הגבלת זמן. במקביל, תוכל להעביר שאלות בנוגע לתכני הקורס למייל בכתובת:  ,[email protected]ואנו נשתדל להשיב עליהן בהקדם. ייתכן שמי שנרשם לקורס יוכל להצטרף לקהילה ייעודית שמפעילה מפעילת האתר, העשויה לאפשר שיתוף ידע עם חברי הקהילה.

2.2.    המתעניין להירשם לקורס ו/או לשיעור פרטי ישאיר את פרטיו באתר במקום הייעודי למתעניינים בקורס או בשיעור הפרטי, בהתאמה, ונציג מטעם מפעילת האתר יצור עמו קשר. הרישום לקורס ו/או לשיעורים הפרטיים אינו בהכרח פתוח לכולם ואינו מובטח. ייתכן כי לא יתאפשר לך רישום לקורס ו/או לשיעור הפרטי בשל אי עמידה בתנאי סף כמו הבנה וידע בסיסיים בשוק ההון, יכולות טכנולוגיות וכו'. אם הנציג מטעם מפעילת האתר אישר את התאמת המתעניין לקורס ו/או לשיעור הפרטי, הוא ימשיך בתהליך הרישום לקורס ו/או לשיעור הפרטי, בהתאמה, במעמד השיחה הטלפונית, ויתבקש למסור לנציג באופן תקין, מלא ומדויק את פרטיו ובנוסף למסור פרטי כרטיס אשראי שבאמצעותו תתבצע הרכישה. ייתכן ומפעילת האתר תאפשר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי אפשרות תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחר, מלבד אשראי, כגון העברה בנקאית.

2.3.     ההזמנה תושלם רק עם קבלתך בדואר אלקטרוני אישור הזמנה מטעם מפעילת האתר.

2.4.    לאחר השלמת ההזמנה והתשלום בגינה, תשלח מפעילת האתר קישור ייעודי ופרטי כניסה (שם משתמש וסיסמה) אל כתובת הדוא"ל שלך" ,ככל הנדרש, שבאמצעותם תוכל  להתחבר לאתר ולצפות בקורס הדיגיטלי.

2.5.    שם המשתמש והסיסמה שתקבל הנם אישיים ולצרכיך ושימושך בלבד. הינך אחראי באופן בלעדי לשמירה על סודיותם ותמנע מהעברת פרטים אלו לאחרים.

2.6.    מפעילת האתר רשאית לשנות את המחירים של הקורסים ו/או השיעורים הפרטיים מעת לעת.

2.7.    מפעילת האתר תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת במהלך רכישת הקורס או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, כמו גם במהלך הרשמתך להרצאה/שידור חי/וובינר חינמי, לצורך משלוח דבר פרסומת (כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982) מטעמה המתייחס למוצר או לשירות מסוג שדומה למוצר או לשירות האמור שרכשת, זולת אם תביע סירוב לקבלת דברי פרסומת כאמור, דרך כלל או מסוג מסוים. כמו כן, הינך רשאי להסיר את עצמך מרשימת התפוצה בכל עת, באמצעי המיועד להסרה כפי שיופיע שם.

 

3.      הרשמה לשירותי העשרה חינמיים (שידורים חיים ו/או וויבינרים)

3.1.    מפעילת האתר מציעה אפשרות להירשם באופן חינמי לשידורים חיים ולוובינרים שהיא עורכת מעת לעת בכפוף למגבלה המקסימלית של מספר המשתתפים שמפורסם על ידה. שירותי ההעשרה אינם מותנים ברכישת קורסים .

3.2.    לצורך רישום לשירותי העשרה חינמיים המוצעים באתר או בכל פלטפורמה אחרת הקשורה למפעילת האתר, המשתמש יתבקש למלא באופן מלא ומדויק את פרטיו.

3.3.    מפעילת האתר רשאית לשנות את המדיניות שלה לעניין שירותי ההעשרה החינמיים או ביחס לשירות העשרה חינמי ספציפי, לרבות להפסיקם, לבטלם או לגבות תמורה עבורם, כמעת לעת וללא מגבלה.

 

4.     מדיניות ביטולים

4.1.   המזמין רשאי לבטל את הקורס ו/או השיעור הפרטי (השירות) בתוך 14 ימים מיום קבלת אישור ההזמנה, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. לפיכך ביטול לאחר מועד זה לא יזכה בכל החזר כספי או זיכוי.

4.2.   מזמין שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 רשאי לבטל הקורס ו/או השיעור הפרטי בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת אישור ההזמנה , או מיום קבלת הגישה לקורס, לפי המאוחר מבניהם, וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין מפעילת האתר למזמין, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. אחרת, זכות הביטול תהיה זהה לזכות הביטול הכללית כמפורט בסעיף 4.1 לעיל.

4.3.   על אף האמור, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקה על "טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול". על כן, מזמין שקיבל שם משתמש וסיסמה ופתח את קובץ הקורס, ונחשף להקלטות של השיעורים כולל חומרי הלימוד (לרבות במהלך תקופת הביטול האמורה) לא יהיה זכאי לקבל כל החזר כספי או זיכוי ובמקרה כאמור המזמין יחויב בתשלום מלוא התמורה.

4.4.   מפעילת האתר לא תגבה דמי ביטול מהמזמין במקרה שהמזמין ביטל את הקורס עקב פגם או אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לרוכש או אי אספקת השירות (הקורס) במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת בידי מפעילת האתר, והכל בכפוף לאמור בסעיף 4.3 לעיל.

4.5.   אם סיבת הביטול אינה מנויה על הסיבות המנויות בסעיף 4.4, מפעילת האתר רשאית לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הקורס נשוא העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

4.6.    ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב למפעילת האתר בלבד, באמצעות שליחת הודעה לדוא"ל: [email protected]  .

 

5.     קניין רוחני

5.1.    האתר, הקורסים וחומרי הלימוד וכל מידע ו/או תכנים המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה, תמונות, קבצי קול, וידאו, שיעורים מוקלטים, סימני מסחר, לוגואים (הכל ביחד – "תכנים") הינם בבעלות בלעדית של מפעילת האתר,  ולאף גורם לא תהא כל זכות, כולל זכות שימוש, ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה בנוגע לזכויות אלה.

5.2.    חל איסור מוחלט להעתיק את תכני האתר, לרבות הקלטות הקורס ו/או השיעור הפרטי, כולל חומרי הלימוד או תכני שירותי ההעשרה החינמיים, בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין לשכפל, להפיץ, לשדר, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.

5.3.    השימוש באתר (ולמען הסר ספק בקורסים, בשיעורים הפרטיים ובשירותי ההעשרה החינמיים) מיועד לצרכים אישיים לימודיים שלך בלבד, וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש מסחרי מכל סוג שהוא, לרבות למכור אותם, או חלקים מהם, או להציעם כמוצר/שירות מטעמך לאחרים, לתרגם או למסור לצדדים שלישיים, וכיו"ב.

 

 

6.     אחריות ושיפוי

6.1.    החברה אינה מתחייבת ו/או מציגה כי התכנים המוצעים באתר, לרבות תכני הקורסים והשיעורים הפרטיים, מתאימים לצרכיך ו/או מטרותיך ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות להתאמת התכנים כאמור. השימוש באתר ובתכנים המצויים בו הינו למטרות לימודיות אודות תחום הבלוקצ'יין והמטבעות הקריפוטגרפיים והוא על אחריותך הבלעדית . בכל מקרה , הוא אינו מהווה ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת עיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 או תחליף לייעוץ על ידי יועצים מומחים מקצועיים בתחומם, לרבות ייעוץ השקעות.

6.2.    החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו עדכניים, זמינים ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, לאור היקף התכנים ומורכבותם יתכנו טעויות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות, החברה לא תישא בכל אחריות הנוגעת לטעויות באתר ו/או אי דיוקים בתכנים המוצגים באתר, ו/או היותם לא עדכניים, לרבות בקשר עם השימוש בהם ו/או בקשר עם תוצאות השימוש בהם.

6.3.    מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות השימוש באתר, לרבות בשירותי ההעשרה החינמיים, בכפוף לדין. כמו כן,  מפעילת האתר לא תישא באחריות בגין אי קליטת רישום לקורס/שירותי העשרה חינמיים ו/או כל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר בגינה לא יכולת לבצע את הרישום ו/או בעיה במהלך הקורס אשר אינה בשליטתנו – לרבות בגין שביתות, תקלות במערכות המחשוב, במערכות הטלפונים, בשרתי הדואר האלקטרוני או כל גורם תקשורת אחר ו/או כוח עליון.

6.4.    מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מערכות ממוחשבות גם עשויות לדרוש פעולות תחזוק תקופתיות, שעלולות לגרום הפסקה או השבתה, באופן חלקי או מלא. אי לכך, מפעילת האתר אינה מבטיחה שהאתר יהיה נגיש וזמין ללא הפרעה או הפסקה או שלא יהיו בו פגמים ותקלות, או שיהיה חסין לפריצה, התקפות סייבר או נוזקות מכל סוג.

6.5.    במידה המותרת המקסימלית ע"פ דין, מפעילת האתר ומי מטעמה לא יישאו באחריות כלפיך או כלפי כל אחד אחר, בגין נזק עקיף, משני, עונשי, מיוחד וכדומה, אף כאשר היינו מודעים או היינו אמורים להיות מודעים לאפשרות של גרימת נזקים שפורטו לעיל, אך לא רק, ובכל מקרה מידת האחריות של מפעילת האתר כלפיך, בנוגע לכל נימוק, לא תעלה מעל סכום התשלום שקיבלנו ממך ב-12 החודשים הקודמים.

6.6.    אתה תשפה, לרבות צד שלישי שרק ביקר באתר, את מפעילת האתר וכל גורם הפועל מטעמה או באישורה, לרבות עובדיה, מנהליה ובעלי מניותיה, מיד אחרי שנמסור את הדרישה הראשונה, בכל מקרה של תביעה או דרישה המוגשות כנגד האתר או מפעילת האתר או כל גורם הפועל מטעמנו או באישורנו, בגין או בקשר לנזק שאתה אחראי לו על פי החוק, או על פי תנאי שימוש אלה, או בגין הפרתם במעשה או במחדל.  השיפוי יכלול כל הוצאה או תשלום הנוגעים לנזק או התביעה כאמור, לרבות הוצאות משפטיות. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר רשאית לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד כל מי אשר יפר הוראות כל דין ו/או את הוראות תנאי השימוש. 

 

7.     יצירת קשר

ליצירת קשר ולפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ולמתן הודעה למפעילת האתר בקשר להפרה או כל תלונה אחרת ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדוא"ל[email protected] : או באמצעות מספר טלפון: 053-9182254 (ווטסאפ בלבד) בימים א'-ה', בין השעות 09:00-18:00.

 

 

 

8.     הדין החל וסמכות שיפוט

פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלה ו/או כל פעולה או סכסוך הקשורה בשירות המוצע ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. 

 

מהדורה: נובמבר/2022

 

אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו
ולהתחיל לקחת חלק בעולם החדש!

יש לנו פודקאסט חדש!

מוזמנים להכנס לעמוד הפודקאסט החדש שלנו או להאזין לפרקים החדשים בכל אחת מהפלטפורמות

הרשם כאן וקבל את הסקירות השבועיות, תוכן וערך על בסיס יום-יומי ישירות לתיבת המייל שלך!

דילוג לתוכן