שיטת המיסוי בקריפטו

מיסי מטבעות קריפטו: מה שאתה צריך לדעת  

במדינת ישראל למטבעות קריפטו אין מעמד של מטבע מבחינה משפטית והם למעשה מוגדרים כנכסים לא מוחשיים לעניין חבות המס באופן דומה לניירות ערך מההיבט המשפטי. כמו בנכסים אחרים קיימת חובת דיווח לרשויות המס ויש לשלם מס על הרווחים. בעת המימוש של מטבע חלות הוראות המס בכל הנוגע למס על  רווחי הון כמו גם בכל הנוגע למס הכנסה פירותי.

ביצוע תשלומים במטבעות קריפטו

כאשר מדובר על ביצוע של תשלומים במטבעות קריפטו מדובר על חובת מיסוי הדומה לזו המתבצעת בתשלום בכל מטבע רגיל. עסקים אשר משלמים במטבעות קריפטו ומקבלים תשלום במטבעות אלו הינם כפופים לחובת ניהול ספרים חשבונאיים ועליהם להציג חשבוניות מסודרות של כלל התקבולים שהם ביצעו. במידה ונעשו תשלומים בקריפטו יש צורך להציג לרשויות המס גם את הקבלות בעבורם.

קיזוז הוצאת והפסדים

בעת הדיווח על רווח מסחר במטבעות קריפטו בהתאם לשיטת המיסוי על רווחי הון אפשר לקזז הפסדים לפני חישוב של גובה חבות המס. כאשר סוחר בקריפטו יכול להוכיח כי סבל מאובדן או גניבה של מטבע דיגיטלי או הפסד עקב ירידת ערך הוא יכול להכליל את ההפסד לפני חישוב חבות המס על הרווחים האחרים במטבעות האחרים בהם הוא מחזיק.

בהתאם לחוק ניתן גם לקזז את העמלות השונות הנגבות בהמרה ובמכירת המטבעות הדיגיטליים כמו גם את העלויות עבור שכר טרחה של גופים מייצגים כמו עורכי דין ורואי חשבון המלווים את הפעילות העסקית ואחראים לתקינות הדיווח לרשויות המס. מי שמחזיק מטבעות קריפטו בתיק ההשקעות שלו נדרש לדווח עליהם למס הכנסה גם אם הוא הפסיד עליהם באותה השנה. חובת הדיווח קיימת לא רק כאשר מדובר בהשקעה וגם כאשר מדובר בעסק פעיל ממנו הסוחר רוצה להתפרנס הוא חייב בדיווח.

על מי חלה חובת הדיווח

בהתאם להגדרתם הרגולטורית בתור נכסים פיננסיים, מטבעות קריפטו חייבים בדיווח לרשות המיסים, על עצם ההחזקה בהם, על הפעולות שבוצעו בהם ועל רווחים שנוצרו מהם. חובת הדיווח חלה על המחזיק במטבעות הדיגיטליים וחשוב לדעת כי המידע לרשויות המס אינו מעבר על ידי בורסות קריפטו או זירות מסחר והמרה הפועלות בתחום. במקרים של ריבוי עסקאות יש להפעיל מנגנון חישוב ייחודי ומורכב על מנת לחשב רווח בהתאם למחזורי הפעילות השונים.

מכיוון שערכת המס הישראלית היא פרסונלית כל אדם שמוגדר תושב ישראל חייב לדווח על כלל נכסיו והכנסותיו לרשות המיסים בישראל גם אם עסקת הקריפטו בוצעה בחוץ לארץ או אם ההשקעה מתבצעת על ידי זירות מסחר מחוץ למדינה.

תיעוד שוטף

על מנת שיהיה קל ונוח לדווח לרשות המיסים על הפעילות בתחום הקריפטו יש לתעד כל תנועה בין אם מכרתם או קניתם. כאשר מדובר בסכומים גדולים עלולה לעלות טענה על ידי רשות המיסים שמדובר בהכנסות של עסק עליה קיימת חובת מיסוי של עד 50%. התיעוד חיוני על מנת שכאשר תהיו מעוניינים לממש את הכסף שצברתם יהיה אפשר מבחינה חוקית ורגולטורית להפקיד אותו בבנקים ישראלים.

קיים חשש של הבנקים מפני הלבנת הון ולכן יש צורך לתעד את כלל הפעילות לרבות מקור הכספים, ליווי חשבונאי ומשפטי וכן הלאה.

למה לא מתייחסים לקריפטו כאל מטבע

לכאורה היינו חושבים שמדובר במטבע היות ואנשים ועסקים ברחבי העולם מוכנים לתת עבורו תמורה ולקבל תשלום באמצעותו. אבל בשונה ממטבעות אחרים, למטבעות הקריפטו השונים אין ממשלה שמגבה אותו או בנק מסוים המנפיק אותו. קהילה גדולה של משקיעים מאמינים בקריפטו ומוכנים לרכוש אותו ולהשקיע בייצורו אך הדבר אינו משנה כל עוד הממשלות בעולם והרגולציה אינה מכירים בהם כמטבעות.

מיסוי של נכס לא מוחשי

רשות המסים בישראל פרסמה בשנת 2018 חוזר, בו היא מבהירה את עמדת המדינה בכל הנוגע להיבטי מס הכנסה, מע"מ ומיסוי בינלאומי על מטבעות וירטואליים כמו ביטקויין, איתריום , דוגקויין וכן הלאה. בחוזר הוגדר במופרש כי מבחינה משפטית בישראל לא מדובר במטבע אלא בנכס לא מוחשי ויש למסות אותו באופן דומה למיסוי השקעה במניות בבורסה. על כל רווח יהיה חבות מס של 25% כגובה המס על רווחי הון.

פעילות עם סממנים עסקיים

כאשר מדובר על פעילות הנושאת סממנים עסקיים תהא גם חובת מע"מ מכיוון שמדובר בהכנסה פירותית. מונח זה משמש לתיאור של כל הכנסה שהופקה בישראל כל עוד המקור להכנסה מופיע בפקודת מס הכנסה. על הכנסות פירותיות חלים שיעורי מס הכנסה מלאים לצד שיעורי מס חברות לחברה. על היחיד גובה המס השולי עשוי להגיע לעד כ-50% מהרווח. כאשר מדובר בעסקה חד-פעמית והמוכר אינו נחשב לסוחר מיומן, אזי הוא יחויב במס רווחי הון בשיעור של 25% בלבד.

רשות המיסים הבהירה כי כל מי שעוסק ב'כרייה של מטבעות דיגיטליים נחשב בכל מקרה כבעל פעילות הכוללת מאפיינים עסקיים, גם אם אין בפועל סממנים עסקיים לפעילות והמיסוי על פעילות הכרייה היא מקסימלית. 

קבלת ליווי חשבונאי ומשפטי

כל מי שעוסק במטבעות קריפטו בין אם כמשקיע או כיזם חייב להיות מלווה ברואי חשבון ועורכי דין המתמחים בתחום. הדבר חיוני על מנת שלא לעשות במהלך הסחר עבירות מס ועל מנת שניתן יהיה גם להשתמש  בעתיד ברווחים מהקריפטו תוך שימוש בחשבונות הבנק ובמסחר הרגיל.

אהבת? מוזמן לשתף.

אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו
ולהתחיל לקחת חלק בעולם החדש!

יש לנו פודקאסט חדש!

מוזמנים להכנס לעמוד הפודקאסט החדש שלנו או להאזין לפרקים החדשים בכל אחת מהפלטפורמות

הרשם כאן וקבל את הסקירות השבועיות, תוכן וערך על בסיס יום-יומי ישירות לתיבת המייל שלך!

דילוג לתוכן