גרף ניתוח טכני למטבעות דיגיטליים שניתן לראות את הניתוח הטכני

האם ניתן לעשות ניתוח טכני למטבעות קריפטו?

סוחרים במטבעות קריפטו נעזרים בכלים להערכת וזיהוי מגמות בשוק באופן הדומה מאוד לסוחרים בשוק ההון. באמצעות ניתוח טכני הסוחרים יכולים להבין טוב יותר את הסנטימנט בשוק ולזהות בזמן מגמות וכיוונים. ניתוח טכני של המטבעות מתבסס על הגרפים של המחירים לאורך זמן בניסיון לבודד דפוסים כמו רמות תמיכה ורמות התנגדות על מנת לצפות את אופן ההתנהגות העתידי של המטבעות השונים.

ניתוח טכני באופן כללי

ניתוח טכני הוא כלי לחיזוי תזוזות מחירים עתידיות תוך התבססות על ניתוח של תזוזות המחירים בעבר. כל מסחר מקצועי בשווקים הפתוחים לציבור הרחב מצריך שימוש בניתוחים טכניים בין אם מדובר במניות, במטבעות דיגיטליים, במטבע חוץ וכן הלאה. 

הניתוח הטכני מאפשר לקבל מבט לאופן תזוזת המחירים תוך מעקב אחר ההיצע והביקוש לאותו כלי פיננסי או נכס. המודל של היצע וביקוש הוא אחד מאבני היסוד של הכלכלה בעידן המודרני. על פי מודל זה בשוק חופשי ההיצע והביקוש לנכס מסוים מנהלים ביניהם אינטראקציה עד להגעה לשיווי משקל שהוא המחיר הנוכחי של אותו נכס.

כאשר הביקוש עולה בעוד ההיצע נשאר באותה הנקודה המחיר של אותו נכס או מוצר יעלה. כאשר ההיצע גדל והביקוש נותר סטטי אזי המחיר לאותו מוצר ירד.

ניתוח טכני ותיאוריית דאו

תיאוריית דאו היא למעשה הבסיס שעליו מתבססת הגישה המעשית להערכת שווי של מטבעות. על פי תיאוריה זו השוק מגלם בתוכו את הכול. כלומר, כל הנתונים הקודמים הנוכחיים והבאים למעשה משולבים במחירים כיום. תיאוריה זו גורסת כי התנועות במחירי המטבע אינן אקראיות והניתוח הטכני צריך להתמקד במחירים של המטבעות ולא במשתנים אשר משפיעים עליהם.

בבסיס תיאוריית דאו עומדת התפיסה כי מגמות היסטוריות במסחר נוטות לחזור על עצמן ולכן ניתן לחזות גם את המרכיב הפסיכולוגי של השוק. השוק צפוי להגיב בצורה דומה לאירועים מאותו סוג ולמשל ניתן יהיה לצפות עלייה בביקוש עקב חשיפה חיובית בתקשורת, שינויים רגולטוריים, הגברת השימוש במטבע וכן הלאה.

תנודתיות ומגמות

התחום של ניתוח טכני למטבעות קריפטו ממוקד כיום בעיקר בביטקויין מכיוון שזה המטבע הוותיק בתחום וניתן לאסוף לגביו נתונים באופן המקיף ביותר. בניתוח שוק הביטקוין יש מקום של כבוד לזיהוי מגמות ולמרות התנודתיות החדה בסחר בביטקויין בהשוואה לנירות ערך קלאסיים, בטווח הארוך הם מתנהגים באופן דומה ברמת המאקרו.

על פי תיאוריית דאו המחיר נע במגמות של  ירידה, עלייה ודשדוש. לדוגמא במבט על הגרף של מחיר הביטקוין מתחילת דרכו הוא התנהל במגמה של עלייה והחל משנת -2018 הוא החל במגמת ירידה. כאשר מגמה מתשנה הדבר הינו הזדמנות ליצירת פוזיציית מסחר.

ניתוח ממוצעים נעים

בניתוח טכני במטבעות קריפטו עושים שימוש בממוצעים נעים על מנת לפשט את זיהוי המגמות במחירי המטבע. ממוצע נע נקבע בהתאם למחירו הממוצע של המטבע לאורך תקופה מוגדרת של זמן. חיבור של הממוצעים הנעים למעשה יוצר קו. ניתן גם ליצור באמצעות ממוצע נע מעריך קו השם דגש על הימים האחרונים על מנת  לבשר על תחילת מגמה חיובית או שלילית.

רמות תמיכה והתנגדות 

כפי שניתן לנתח באופן טכני את כיוון המגמות של מטבע דיגיטלי ניתן גם לזהות קווים אופקיים המבטאים את הרמות של ההתנגדות. ניתוח הערכים  של רמות אלה מאפשר להסיק לגבי הביקוש וההיצע של המטבע. רמת התמיכה תזהה למשל כמות עולה של סוחרים שרוצים לרכוש את המטבע המסוים וכאשר המטבע מתקרב לרצפה של הקונים הביקוש יבלום את הירידה.

שימוש בגלי אליוט

בתחום של ניתוח טכני למטבעות קריפטו עושים שימוש בעיקרון של גלי אליוט על מנת לנתח מחזורי שוק תוך ניסיון לזיהוי שינויים בפסיכולוגיה של המשקיעים. סוחרים המשתמשים בגלי אליוט נוטים להאמין ששווקי הקריפטו מושפעים מפסיכולוגיית משקיעים קולקטיבית ושזו נעה ברצפים טבעיים בין תקופות אופטימיות ופאסימיות. ניתוח גלי אליוט עושה שימוש בספירה וזיהוי של הגלים הללו.

נפחי המסחר במחזור

בניתוח טכני בכלל כמו גם בקריפטו יש חשיבות גדולה לגודל מחזור המסחר בעת  זיהוי מגמות משמעותיות במסחר במטבע לרוב מלווים במחזורי מסחר גבוהים ואילו מגמות חלשות יחסית מלוות במחזורי מסחר נמוכים. באמצעות ניתוח טכני של מטבע שעובר מגמת עלייה ארוכה ולפתע יורד בפתאומיות גודל המחזור יכול לסייע לזהות אם מדובר בהתחלה של מגמה חדשה או רק בירידה לטווח הקצר.

תרשימי נירות יפניים

כלי נוסף בניתוח קריפטו בו נעשה שימוש הוא תרשימי נרות יפניים. באמצעות כלי זה ניתן לשרטט ולנתח את התנועות במחירים של מטבעות הקריפטו השונים. תרשימי הנרות היפניים הם אינדיקטור טכני פופולרי במטבעות קריפטו ולפי אורך הפתילים ניתן לדעת את גודל השינוי בערך של כל מטבע. למשל, גוף ארוך על נר לבן עשוי לבשר על עלייה משמעותית צפויה במטבע.

שימוש ברצועות בולינג'ר

רצועות בולינג'ר מסייעות לסוחרים לזהות תנועות במחירים לטווח קצר והדבר רלוונטי גם למטבעות קריפטו. רצועות בולינג'ר נוצרות תוך שימוש בממוצע נע של 20 יום ותוך הוספה וחיסור של סטיית תקן מוגדרת מהממוצע הנע. כאשר המחיר של ביטקוין למשל נע מעל הרצועה העליונה הוא מוגדר כקניית יתר ומהלך מתחת הרצועה התחתונה מוגדר כמכירת יתר.

רצועות בולינג'ר מבוססות על התיאוריה כי תקופות של תנודתיות נמוכה מלוות בתקופות של תנודתיות גבוהה וכאשר הרצועות נפרדות זו מזו בתקופות של תנודתיות גבוהה הדבר מסמן כי המגמה המתמשכת עשויה להגיע כעת לסיום.

התמקצעות ולמידה

ניתן כיום ללמוד לבצע ניתוח הטכני בצורה עצמאית או להיעזר בתוכנות ייעודיות שמאפשרות להתמקצע בנושא בצורה יעילה יותר חשוב לזכור כי ניתוח טכני למרות יתרונותיו הרבים אינו מדע מדויק ואף פעם לא ניתן לחזות בצורה מדויקת את התזוזות הצפויות בגרף המחיר של המטבע. מדובר בכלי של הסתברויות והוא יכול להצדיק את עצמו כאשר נעשה בו שימוש עקבי לאורך זמן.

תוקף הניתוח הטכני

תוקפו של ניתוח טכני תלוי בשאלה אם השוק אכן תמחר נכון את כל המידע הידוע על הנכס הנתון. אנליסטים טכניים המשלבים ניתוח באסטרטגיית המסחר שלהם עושים זאת על מנת כדי לקבוע אם הנכס שווה את מחירו ועל מנת להשלים את החלטותיהם במטרה למקסם את הרווח.

חשוב להבין כי הניתוח הטכני בשוק הקריפטו אמנם מאפשר לבחון בצורה מסודרת את האפשרויות ולקבל החלטות מושכלות אך עקב קיומם של כוחות חזקים שיכולים להשפיע על השוק יש לפעול תמיד בצורה זהירה. כאשר נעשית מניפולציות על המחירים כלי הניתוח מאבדים את תקפותם.

הסכנות בניתוח טכני

ישנה נטייה גם למנתחים טכניים “לזרום” עם התחושה הכללית שלהם בנוגע לשוק גם כשזו אינה לגמרי מתיישבת עם הניתוחים הקרים שהם ביצעו. למרות שישנם סטנדרטיים וכללים לניתוח באותם מצבים ניתן לראות שניתנת פרשנות סובייקטיבית לאותו הגרף באופן שהוא שונה לחלוטין.

סיכום ניתוח טכני

לסיכום הנושא, ניתן לעשות ניתוח טכני למטבעות קריפטו אך חשוב שלא להתבסס רק עליהם. ניתוח טכני מאפשר לכם לזהות תרחישים פוטנציאליים ולהעריך את מידת ההסתברות של התרחישים השונים. בתחום זה ישנם גורמים חשובים נוספים אשר משפיעים בצורה דרמטית כל השוק לרבות שינויים רגולטוריים, כוחות כרייה ופריצות לזירות מסחר חדשות.

אהבת? מוזמן לשתף.

אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו
ולהתחיל לקחת חלק בעולם החדש!

יש לנו פודקאסט חדש!

מוזמנים להכנס לעמוד הפודקאסט החדש שלנו או להאזין לפרקים החדשים בכל אחת מהפלטפורמות

הרשם כאן וקבל את הסקירות השבועיות, תוכן וערך על בסיס יום-יומי ישירות לתיבת המייל שלך!

דילוג לתוכן